Anmälan till Nykarlebyloppet 2015

Anmälan till Nykarlebyloppet 2015

 


Nykarlebyloppet på cykel körs i år 23.8.2014 kl 10.00. /  Nykarlebyloppet ajetaan tänä vuonna 23.8.2014  klo 10.00

  • Anmälningsavgiften för 35km  15 € för anmälan senast 15.8 eller på plats 25 € (23.8 senast kl 09.00)    Ilmoittatumismaksu 35 km matkalle 15 € 15.8 mennessä tai 25 € tapahtumapaikalla (23.8 viim. 09.00).
  • Anmälningsavgiften för 75km  25 € för anmälan senast 15.8 eller på plats 35 € (23.8 senast kl 09.00)   Ilmoittautumismaksu 75 km matkalle 25 € 15.8 mennessä tai 35 € tapahtumapaikalla ( 23.8 viim. 09.00).

Också i år  finns möjligheten att välja för dig lämplig fartgrupp för 75km:s sträckan. Om grupperna blir för stora förbehåller NCK sig rätten att dela grupperna till lämplig storlek.

Tänäkin vuonna voitte valita sopiva vauhtiryhmä 75 km matkalle. Nck katsoo että ryhmät on sopivan kokoisia.                                                                                                                                                                                                                                       Fyll i dina uppgifter och "skicka". Betala därefter anmälningsavgiften till NCK:s kontonr.: FI07 4055 9120 0243 33 Skriv ditt namn i meddelanderutan i samband med betalningen.                                                                                                                                                                                                    Täytä tiedot ja "lähetä" . Maksa ilmoittautumismaksu Nck:n tilille FI07 4055 9120 0243 33  Kirjoita nimesi ilmoituskentälle kun maksatte.